NL
Bjorn Gielen start het bureau Landinzicht in 2004, te Brussel.
Het bureau concentreert zich aanvankelijk op tuinen en parken,
maar breidt het werkveld al snel uit naar een breed spectrum van publieke opdrachten.

Het portfolio van Landinzicht is dan ook gediversifieerd, net als de omgeving waarin de projecten zich bevinden. Dat is geen toeval. Landinzicht stelt voorbeelden voor de buitenruimte, in alle domeinen die onze omgeving vormgeven.

De projecten van Landinzicht zijn nu en dan opvallend, maar veelal discreet.
Randvoorwaarden worden georganiseerd en uitgezuiverd tot een leesbaar en herkenbaar geheel.
Landinzicht is simpelweg op zoek naar de juiste natuur, voor elk project.

Landinzicht bouwt graag.
De materialiteit en de bouwwijze specifiëren het karakter en de atmosfeer van de plek. Als compact bureau, kunnen we de projecten persoonlijk opvolgen.

FR
Bjorn Gielen fonde le bureau Landinzicht en 2004, à Bruxelles.
Le bureau se concentre d’abords sur des projets des jardins et parcs.
Le champ de travail s’est fortement élargi entretemps.

Le portfolio de Landinzicht semble aussi diversifié que nos environs contemporains.
Cela n’est pas un hasard. Landinzicht propose des projets exemplaires, dans les multiples domaines qui constituent notre environnement.

Les projets de Landinzicht peuvent être très présents, parfois plus discrets.
Les contraintes y sont organisées et cristallisées, résultant en un projet lisible et identifiable.
C’est simplement la nature du lieu, que le bureau recherche.

Landinzicht aime construire.
La matérialité et la façon de construire vont spécifier le caractère et l’atmosphère de l’espace. L’Equipe compacte permet le suivi personnel des projets.

team / Equipe
Bjorn Gielen Landschapsarchitect
Giulia Cavallari Architecte
Willem van Orshoven Landschapsarchitect